SLAIS používajú ambulantní a nemocniční lekári. U väčšiny našich klientov sa program stáva súčasťou interného medicínskeho softvéru na písanie receptov.

Našimi klientmi sú:

Polikliníky Pro Care   Nemocnica svätého Michala, a.s.   Ďalšie zdravotnícke zariadenia a ambulancie

Polikliníky Pro Care
 
Nemocnica svätého Michala, a.s.
 
	Ďalšie zdravotnícke zariadenia a ambulancie