Text publikácie tvoria základné odborné informácie o všetkých liekoch, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu.


Novinka: U homeopatických liekov registre podľa IS
Licenčný softvér, poskytujúci okamžite kompletné informácie o liekoch v pripravovanom recepte vrátane ich vzájomného pôsobenia.

Novinka: Generická preskripcia