Firma BE TRADE spol. s.r.o., ako autor systému SLAIS, sa zaväzuje k ¼ ročnej obnove dát. Aktualizovanú verziu zašle každému objednávateľovi v 1 týždni príslušného štvrťroku. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby podľa cenníku.