Sídlo spoločnosti:
BE TRADE, spol. s r. o.
Starorímska 20
85 110 Bratislava
Operatívne spojenie:
e-mail: info@slais.sk
tel.: 0903 397 162
  Fakturačné údaje:
IČO: 30 777 259
Nie sme plátcami DPH