Upozornenie:

Licencia dáva oprávnenie používať softvér SLAIS len po dobu 1.01. až 31.12. príslušného roka. Doba použitia licencie je stanovená na základe prieskumu súčasných medicínskych softvérov používaných lekármi.
Dôvod: Lekár má disponovať len aktuálnymi údajmi o liekoch, čo obmedzuje zvýšený počet pochybení. Softvér SLAIS sa dá zabudovať do ľubovoľného medicínskeho softvéru.

Cenník platný od 01. 01. 2022

(Nie sme plátcami DPH.)

Licencia za 1 kalendárny rok* Cena
SLAIS
použitie na 1 PC súkromným lekárom
72,00 €/rok
SLAIS sólo alebo v lokálnej počítačovej sieti (SLAIS server)
2 - 4 klientov 236,- €/rok
5 - 9 klientov 540,- €/rok
10 - 50 klientov 1345,- €/rok
51 a viac klientov dohodou
(*) - nákup licencie v priebehu kalendárneho roka zohľadňujeme. 
  • Aktualizácia údajov prebieha automaticky cez internet cca medzi 1-5 dňom mesiaca.
  • Tí používatelia, ktorí nemajú na svojom počítači nainštalovaný internet, nás môžu e-mailom požiadať o zasielanie CD/DVD. Nosič zasielame 4x v  roku. Cena poštovného a balného je 6,50 Eur/nosič.
  • 1 klient = 1 počítač.

Zasielanie inovovanej verzie:
Aktualizovanú verziu zasielame podľa dohody buď poštou alebo sťažením z internetu.

Predávajúci sa zaväzuje:
  • dodať softvér tak, ako bolo uvedené v objednávke a za dohodnutú cenu
  • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
Kupujúci sa zaväzuje:
  • prevziať a zaplatiť za objednaný softvér
Softvér zasielame na dobierku.

Dodacia doba: obvykle do 5 pracovných dní.

Reklamačný poriadok: v zmysle Obchodného zákonníka


Softvér SLAIS si môžete objednať ihneď vyplnením objednávkového formulára.
 
Slais.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookies“.