Spoločnosť BE TRADE, spol. s r.o. začala svoju činnosť v roku 1992 v Bratislave ako špecializovaná agentúra v oblasti poskytovania poradenstva v zahraničnom obchode a v oblasti podpory zahraničného predaja - výstavy, technicko-obchodné informácie, firemné prezentácie, prieskum trhu, marketing a realizácia vývozu a dovozu.

Je to dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť. V období roku 1993 až 1999 je jej hlavným predmetom činnosti vývoz liekov, diagnostík a dovoz zdravotného materiálu a kozmetiky.

Od roku 2005 spoločnosť vlastní vydavateľstvo Pharmamonitoring, ktoré už tretý rok vydáva príručku pre lekárov a lekárnikov v SR pod názvom MANUÁL - lieky registrované v Slovenskej republike a je vlastníkom a prevádzkovateľom portálov: www.liekinfo.sk, www.slais.sk.

Poprední odborníci z Farmaceutickej a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú jej poradcovia. Napríklad Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., ktorý je autorom 340 publikovaných pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 1300 odborných článkov v oblasti farmácie, apidológie a histórie, je tiež autorom a spoluautorom 4 monografií, 12 skrípt, 16 patentov, školiteľom ašpirantov a doktorandov, je držiteľom mnohých medailí: Strieborná medaila SCHS a UK; Medaila Georg Camela, Brno; Jesseniova Cena SLS; Medal za zaslugi dla uszelni Akademii Medycznej Poznań, Poľsko; 2005 Vedec roka SR: Uznanie za výskum - celoživotné dielo; Zlatá medaila FaF UK, je členom redakčných rád odborných časopisov Česká a slovenská farmácia, Acta Fac. Pharm. Univ. Comenianae, liekopisnej komisie a iných sa stal odborným garantom celého projektu a Ing. RNDr. Eva Radějová je odborným konzultantom.

Spoločnosť  BE TRADE spol. s r.o. pri svojej činnosti vstupuje do spolupráce s obchodnými zastúpeniami farmaceutických firiem v SR, s Ministerstvom zdravotníctva SR, ŠÚKL, VšZP, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími organizáciami.

Hlavným cieľom spoločnosti BE TRADE spol. s r.o. je prinášať úžitok prostredníctvom konštruktívnych riešení s využitím moderných informačných technológií.

Spoločnosť vlastní ochrannú známku

a ocenenie Medailu PhMr. Vladimíra J.ŽUFFU za prínos do slovenského lekárnictva

Medailu PhMr. Vladimíra J.ŽUFFU
Slais.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookies“.